Kan magnetisch onderzoek ook seriematig uitgevoerd worden?

Zeker, we hebben hiervoor een geschikte magneetbank.