Wordt er tijdens de XRF-analyse gebruik gemaakt van helium of een vacuümpomp?

Nee, ook zonder helium of vacuümpomp zijn de metingen uiterst nauwkeurig.